Riverside Place

(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY)
ENKEL / SINGLE
1 STUDENT
(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY)
HOOF/ MAIN
1 STUDENT
(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY) HOOF/ MAIN 2 STUDENT
(PER STUDENT WAT KAMER DEEL) (PER STUDENT SHARING THE ROOM) >
(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY)
ENKEL/ SINGLE
1 STUDENT
(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY)
HOOF ENSUITE/ MAIN ENSUITE
1 STUDENT

2 STUDENTS
(PER STUDENT WAT KAMER DEEL) (PER STUDENT SHARING THE ROOM)
(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY) MIDDEL / MIDDLE 1 STUDENT
(MOTORHUISHUUR, W/ELEKTRISITEIT UITGESLUIT – VINGERAFDRUK BEHEER EN 24 UUR SEKURITEIT) (GARAGE RENTAL,W/ELECTRICITY EXCLUDED – FINGERPRINT ACCESS AND 24 HOUR SECURITY)
ENKEL / SINGLE 1 STUDENT