Spata House

(W/ELEKTRISITEIT EN WIFI UITGESLUIT – AFSTANDBEHEER TOEGANG) (W/ELECTRICITY AND WIFI EXCLUDED – REMOTE CONTROL ACCESS)
ENKEL / SINGLE
1 STUDENT
(KAMER MET STORT EN BAD) (ROOM WITH SHOWER AND BATH)
(W/ELEKTRISITEIT EN WIFI UITGESLUIT – AFSTANDBEHEER TOEGANG) (W/ELECTRICITY AND WIFI EXCLUDED – REMOTE CONTROL ACCESS) DEEL / SHARE 1 STUDENT (KAMER MET STORT EN BAD) (ROOM WITH SHOWER AND BATH)
(W/ELEKTRISITEIT EN WIFI UITGESLUIT – AFSTANDBEHEER TOEGANG) (W/ELECTRICITY AND WIFI EXCLUDED – REMOTE CONTROL ACCESS)
ENKEL / SINGLE
1 STUDENT
(W/ELEKTRISITEIT EN WIFI UITGESLUIT – AFSTANDBEHEER TOEGANG) (W/ELECTRICITY AND WIFI EXCLUDED – REMOTE CONTROL ACCESS)
ENKEL / SINGLE
1 STUDENT
(W/ELEKTRISITEIT EN WIFI UITGESLUIT – AFSTANDBEHEER TOEGANG) (W/ELECTRICITY AND WIFI EXCLUDED – REMOTE CONTROL ACCESS)
ENKEL / SINGLE
1 STUDENT
(KAMER MET BAD & STORT) (ROOM WITH BATH & SHOWER)
PER STUDENT WAT KAMER DEEL) (PER STUDENT SHARING THE ROOM)
(W/ELEKTRISITEIT EN WIFI UITGESLUIT – AFSTANDBEHEER TOEGANG) (W/ELECTRICITY AND WIFI EXCLUDED – REMOTE CONTROL ACCESS) DEEL / SHARING 2 STUDENT (KAMER MET BAD & STORT) (ROOM WITH BATH &SHOWER) (PER STUDENT WAT KAMER DEEL) (PER STUDENT SHARING THE ROOM)